دوشنبه, 7 فروردين 1402

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

  • ساعت : ۱۱:۳۳:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 40
همكاری اعضای هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشكی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی گیلان در برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماری های كیوی فروت

همکاری اعضای هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماری های کیوی فروت

به گزارش روابط عمومی مرکز، در راستای توانمند سازی بهره برداران و تولیدکنندگان کیوی استان، دکتر محمود هوشیارفرد و دکتر بهاره رفیعی از اعضای هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموز ش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با خوشه کسب و کار کیوی گیلان در برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماری های کیوی در محیط اسکای روم در اسفند ماه جاری همکاری نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها