• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
  معرفی بخش منابع طبیعی
                                                                                                                                      

  بخش تحقیقات منابع طبیعی

  فعاليتهاي اين بخش در راستاي وظايف موسسة تحقيقات جنگلها و مراتع كشور بوده و اهم فعالیت خود را براساس گرایشهای تحقیقاتی حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری بهینه از جنگل‌ها و مراتع بنا نموده است این بخش در حال حاضر در دیسیپلینهای جنگل، مرتع، حفاظت و حمایت از جنگل، صنوبر و درختان سریع‌الرشد، گیاه شناسی و گیاهان دارویی فعال می‌باشد.

  در این راستا 3 ایستگاه تحقیقاتی در نقاط مختلف استان به امر تهیه، تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشغول فعالیت می‌باشند. اين ایستگاهها عبارتند از:

  1. ایستگاه تحقیقاتی جنگل  پيلمبرا     
  2.  ایستگاه تحقیقاتی صنوبر صفرابسته     
  3.  ایستگاه تحقیقاتی بذر و نهال گونه های جنگلی شلمان

   

  اهداف و  چشم اندازها

  تحقيق به منظور دستیابی به روشهاي بهينه حفاظت، احياء،  توسعه و بهر برداري پايدار از منابع طبيعي از اهداف مهم اين بخش بوده كه برخي ازبرنامه هاي مطالعاتی آن به شرح زير مي باشد :

  • بهره برداری اصولی از جنگلها و مراتع

  • مدیریت جنگل بر اساس تفکر همگام با طبیعت

  • بررسي توالي و تنوع زيستي در منابع طبيعي

  • کاهش عوامل تخریب منابع طبیعی و احياء و غني سازي جنگلهاي مخروبه

  • مديريت ذخاير ژني منابع طبيعي استان

  • مديريت منابع بذر در عرصه هاي طبيعي

  • دستيابي به ژنوتيپهاي برتر از نظر مقاومت به تنش هاي مختلف در طبيعت

  •  بررسي روند تكاملي خاك عرصه هاي منابع طبيعي

  • افزایش تولید چوب صنوبر در واحد سطح

  •  افزایش تولید سایر منابع سلولزی در واحد سطح

  •  کنترل عوامل  خسارتزای اكوسيستم هاي جنگلی و مرتعی

  • شناسايي، اهلي كردن، کشت و توسعه گیاهان دارویی

  •  توسعه صنايع فرآوري توليدات گیاهان دارویی

  •  روشهاي افزايش توليد علوفه

  •  تعادل ظرفيت دام و مرتع

  •  مديريت مراتع

  • توسعه هرباريوم در استان
  •  استفاده از زيست فناوري در حفاظت از تنوع زيستي

     

  دستاوردها

  • شناسایی و معرفی 400 گونه گیاهی با خواص دارویی در استان

  • شناسایی و جمع آوری بذور گونه های جنگلی، مرتعی و دارویی استان

  • طراحی و ساخت امکانات تولید گلدانهای توربی (آلی)

  • تعیین مرزهای اکولوژیک با استفاده از GIS  وRS

  • تهيه فلور گيلان و تشكيل هرباريوم استاني

  • ارزیابی باسیلوس تورنژینسیس (فرآورده B.t.H ) روی پروانه ابریشم باف ناجورL. Lymantria dispar  در استان گيلان

  • بررسي بيولوژي و شناسايي دشمنان طبيعي سرخرطومي برگخوار صنوبر

  • جمع آوري و شناسايي حشرات گالزاي بلوط و دشمنان طبيعي آنها در جنگلها و بلوط استان گيلان

  • بررسي آماري آلودگي درختان كاج به پروانه جوانه خوارRhyacionia buoliana Den. & Schiff  در استان گيلان

  • اثرات فيزيکی و شيميايی خاک ناشی از دخالت انسان و دام بر زاد آوری راشستان‌های منطقه خورگام گيلان

  • بررسي توانمندي بامبو در گيلان

  • تاثیر کودهای معدنی (NPK ) در حاصلخیزی نهالستانهای صنوبر و نقش آن در مقاومت و حساسیت آنها به آفات مهم در استان گیلان

  • بررسی نقش علفهای هرز نهالستانهای صنوبر (صفرابسته) در نوسانات جمعیت آفات مهم منطقه در استان گیلان


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0