• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
معرفی بخش منابع طبیعی
                                                                                                                                    

بخش تحقیقات منابع طبیعی

فعاليتهاي اين بخش در راستاي وظايف موسسة تحقيقات جنگلها و مراتع كشور بوده و اهم فعالیت خود را براساس گرایشهای تحقیقاتی حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری بهینه از جنگل‌ها و مراتع بنا نموده است این بخش در حال حاضر در دیسیپلینهای جنگل، مرتع، حفاظت و حمایت از جنگل، صنوبر و درختان سریع‌الرشد، گیاه شناسی و گیاهان دارویی فعال می‌باشد.

در این راستا 3 ایستگاه تحقیقاتی در نقاط مختلف استان به امر تهیه، تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشغول فعالیت می‌باشند. اين ایستگاهها عبارتند از:

 1. ایستگاه تحقیقاتی جنگل  پيلمبرا     
 2.  ایستگاه تحقیقاتی صنوبر صفرابسته     
 3.  ایستگاه تحقیقاتی بذر و نهال گونه های جنگلی شلمان

 

اهداف و  چشم اندازها

تحقيق به منظور دستیابی به روشهاي بهينه حفاظت، احياء،  توسعه و بهر برداري پايدار از منابع طبيعي از اهداف مهم اين بخش بوده كه برخي ازبرنامه هاي مطالعاتی آن به شرح زير مي باشد :

 • بهره برداری اصولی از جنگلها و مراتع

 • مدیریت جنگل بر اساس تفکر همگام با طبیعت

 • بررسي توالي و تنوع زيستي در منابع طبيعي

 • کاهش عوامل تخریب منابع طبیعی و احياء و غني سازي جنگلهاي مخروبه

 • مديريت ذخاير ژني منابع طبيعي استان

 • مديريت منابع بذر در عرصه هاي طبيعي

 • دستيابي به ژنوتيپهاي برتر از نظر مقاومت به تنش هاي مختلف در طبيعت

 •  بررسي روند تكاملي خاك عرصه هاي منابع طبيعي

 • افزایش تولید چوب صنوبر در واحد سطح

 •  افزایش تولید سایر منابع سلولزی در واحد سطح

 •  کنترل عوامل  خسارتزای اكوسيستم هاي جنگلی و مرتعی

 • شناسايي، اهلي كردن، کشت و توسعه گیاهان دارویی

 •  توسعه صنايع فرآوري توليدات گیاهان دارویی

 •  روشهاي افزايش توليد علوفه

 •  تعادل ظرفيت دام و مرتع

 •  مديريت مراتع

 • توسعه هرباريوم در استان
 •  استفاده از زيست فناوري در حفاظت از تنوع زيستي

   

دستاوردها

 • شناسایی و معرفی 400 گونه گیاهی با خواص دارویی در استان

 • شناسایی و جمع آوری بذور گونه های جنگلی، مرتعی و دارویی استان

 • طراحی و ساخت امکانات تولید گلدانهای توربی (آلی)

 • تعیین مرزهای اکولوژیک با استفاده از GIS  وRS

 • تهيه فلور گيلان و تشكيل هرباريوم استاني

 • ارزیابی باسیلوس تورنژینسیس (فرآورده B.t.H ) روی پروانه ابریشم باف ناجورL. Lymantria dispar  در استان گيلان

 • بررسي بيولوژي و شناسايي دشمنان طبيعي سرخرطومي برگخوار صنوبر

 • جمع آوري و شناسايي حشرات گالزاي بلوط و دشمنان طبيعي آنها در جنگلها و بلوط استان گيلان

 • بررسي آماري آلودگي درختان كاج به پروانه جوانه خوارRhyacionia buoliana Den. & Schiff  در استان گيلان

 • اثرات فيزيکی و شيميايی خاک ناشی از دخالت انسان و دام بر زاد آوری راشستان‌های منطقه خورگام گيلان

 • بررسي توانمندي بامبو در گيلان

 • تاثیر کودهای معدنی (NPK ) در حاصلخیزی نهالستانهای صنوبر و نقش آن در مقاومت و حساسیت آنها به آفات مهم در استان گیلان

 • بررسی نقش علفهای هرز نهالستانهای صنوبر (صفرابسته) در نوسانات جمعیت آفات مهم منطقه در استان گیلان


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0